Mettes frisør og aromaterapi - Naturmedisinsk terapaut og frisør
               HOMØOPRAKTIKER
 
 En Homøopraktiker er en allmenn praktiserende alternativ behandler som    behersker minst en av de 31 behandlingsformer som ligger under NLH. 
 
Behandleren utøver metoder som forebygger , utleder og regulerer pasientens helse.
 
 Våre behandlingsformer er godkjent av Helsedirektoratet.
 Det stilles fagkrav til hver behandlingsform.
 
 Helsemyndighetene har tilrettelagt en registerordning for alternative behandlere som gir momsfritak.
 
 For å kunne registrere seg i registeret må terapeuten være medlem av en godkjent utøverorganisasjon.
 
NLH stiller fagkrav til sine medlemmer som må oppfylles , før slik registrering kan foretas.
 
Medlemsforpliktelser :
 
 • Følge norske lover og forskrifter.
 • Følge foreningens vedtekter og etiske regler.
 • Vise høy moralsk og faglig standard.
 • Ta utdannelse i henhold til NLHs fagkrav.
 • Delta i faglig oppdatering i regi av NLH eller i egen regi.
 • Tegne de forsikringer som foreningen måtte bestemme .
 • Betale fastsatt kontingent.
 
For å øke pasientsikkerheten holder NLH årlige faglige oppdateringskurs for sine medlemmer.
 
Helsedirektoratet stiller også krav til utøverorganisasjonen som NLH må oppfylle .
Noen krav er  :
 • Alle medlemmer som praktiserer må være ansvarforsikret.
 • Forsikringsbevis og medlemskap fornyes årlig.
 • Foreningen må ha klageorgan for pasienter og medlemmer.
 • Ha etisk utvalg , vedtekter og etiske regler .
 • Ha eksklusonsregler som kan fjerne uetisk virksomhet og brudd på loven om alternativ behandling og pasientrettighetsloven mv.
 • NLH plikter å registrere terapeuter med godkjente fagkrav i registeret for alternative behandling i Brønnøysundregistrene.
 • Følge med på evt, brudd på markedsføringsforskriften og loven om alternativ behandling.
 
  Hentet fra informasjonsbrosjyren for Homøopraktiker Foreningen NLH
 
 
 
 
 
 
Website Builder drives av Vistaprint